Manažerské poradenství

Naši odborníci dokážou na základě moderních diagnostických nástrojů a metod kvalitně poradit vedoucím pracovníkům společností k dosažení vytýčených podnikatelských cílů. Doporučit strategická řešení, která mají přidanou hodnotu a pomoci tak zvyšovat výkonnost společnosti. Efektivně využít informačních technologií v podnikových procesech k získávání pravidelného a požadovaného reportingu pro řízení společnosti.

Manažerský reporting

Identifikace a definování KPIs, návrh a implementace manažerských výkazů, návrh procesů reportingu, implementace MIS a zrychlené účetní závěrky

Plánování, rozpočtování a forecasting

Návrh plánovacích postupů, definování datových struktur, metodických postupů a odpovědnosti interních jednotek na úrovni jednotlivých položek plánu, výběr a implementace plánovacích IS, nastavení procesů a nástrojů pro stanovení očekávané skutečnosti a podporu při investičním rozhodování

Manažerské účetnictví a controlling

Nastavení systémů ekonomického řízení, přípravu koncepce a implementace modelů pro kalkulaci nákladů a ziskovosti produktů / zákazníků / distribučních kanálů (podle charakteru společnosti), Activity Based Costing, ocenění interních jednotek/procesů společnosti, podpora při výběru a implementaci IT podpory

Post-Merger Integration

Kontrola a metodická podpora nad zavedením jednotných účetních postupů, výkaznictví, controllingových postupů, manažerského reportingu, plánovacích postupů, schvalovacích procedur (oběhu dokladů), nastavením konsolidace, při sjednocení IT podpory finančního řízení

Řízení výkonnosti

Kombinace strategického plánování a rozpočtování, řízení výkonnosti, reportingu, definování a implementaci KPIs a nastavení nástrojů pro vyhodnocování odchylek od strategického plánu

Příprava Business Case

Přípravu dynamických (parametrizovatelných) matematických modelů, na jejichž základě je možné kvantifikovat ekonomické výsledky související s plánovanou implementací strategických záměrů, restrukturalizačních kroků.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!