IT poradenství

Každá společnost investuje každý rok nemalé prostředky do IT (Informační Technologie), aby zajistila zvýšení efektivity chodu své organizace. Našim klientům nabízíme odbornou pomoc a dohled nad návratností vložených investic do IT sektoru:

  • Před plánovaným IT projektem
  • Při implementaci nového systému ERP
  • IT/IS consulting a vytvoření IT/IS strategie
  • Organizace VŘ (Výběrová Řízení na IS/IT)
  • apod.

IT Projekty