Audit a QA (Řízení kvality) Projektů

IT auditŘízení kvality je klíčovým procesem pro dodávku každého projektu. Pravidelné kontroly napříč celým projektem zajistí kvalitu jednotlivých výstupů, splnění časových harmonogramů a finálně kvalitu a úspěšnost celého díla na konci při předání zadavateli. Odbornost  získaná z praktických zkušeností z mezinárodních projektů je využívána naším teamem pro audity projektů našich klientů.