Náš přístup

Kvalita dodávaných služeb:

  • Metodologie – používáme vlastní nebo ozkoušenou a certifikovanou metodologii
  • Lidské zdroje – dodáváme pouze kvalitní odborníky s dlouholetou praxí a referencemi
  • Řízení projektů – kontrolujeme průběh projektů v celém životním cyklu
  • Cena – dodáváme projekty „on time and on budget".

Náš přístup

Používáme osvědčené metodiky:

  • Podnikové poradenstvíSWOT & business analýza
  • Procesní a organizační analýza a optimalizace procesů/ BPR & BPI (business process reengineering & improvement)
  • Objektová analýza
  • BSC/ BalancedScoreCard - transformace strategie do praxe
  • Project Management methodology
  • a další ...